Místní knihovna Ublo

O nás

     Jako jedno z mála kulturních zařízení byla u nás zřízena v budově školy nejprve školní knihovna v době první republiky. Tehdy měla dvě části - obecní a chudinskou. Později byly obě části spojeny a knihovna dobudována a přestěhována do budovy Obecního úřadu ( dříve MNV ).  Naše místní knihovna je zdrojem poučení i zábavy. Můžete si v ní vypůjčit dětské knihy, beletrii a naučnou literaturu. V roce 1998 byla znovu přestěhována do budovy školy. Po dlouhou dobu 33 let ji vedl Ing. Miloš Čepila, a to až do roku 1999.

     Potom byla knihovnicí Mgr. Renata Geržičáková, poté p. Jarmila Vávrová a p. Jurásek. Od roku 2009 je knihovnicí Ing. Eva Eliášová, která zemřel v červnu 2016. Po ní se ujal funkce knihovníka její manžel, ing. Eliáš.