Místní knihovna Ublo

Katalog

Katalog fondu knihovny zjistíte v uvedém odkazu:

Katalog - on line

 

K dispozici jsou i 3  výměnné soubory knih  poskytnutých  Krajskou knihovnou Františka Bartoše Zlín - celkem 232 svazků

Velikost knižního fondu v knihovně k 31.12.2017  je 1 636 svazků

  • beletrie 798 knih
  • naučná literatura pro dospělé 383 knih
  • mládež 375 knih
  • naučná literatura pro mládež 80 knih
  • časopisy + místní Ubelský občasník