Místní knihovna Ublo

Služby

Knihovna Ublo poskytuje následující služby : 

  • absenční i prezenční půjčování knih a časopisů pro dospělé a mládež ( beletrie, naučná literatura )
  • meziknihovní výpůjční služba ( MVS ): je uskutečňována přes knihovnu Josefa Čižmáře ve Vizovicích www.knihovnavizovice.cz  ( Tato služba je zpoplatněna )
  • rezervační systém
  • kulturně - výchovnou činnost pro mateřské školy, ZŠ, SŠ Zlínského kraje

Místní knihovně v Uble poskytuje regionální knihovnické služby (metodická a konzultační činnost, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup a zpracování knih) Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice a to na základě  "Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí", která byla uzavřena mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše Zlín a Městem Vizovice.