Místní knihovna Ublo

Osobnosti

Významní rodáci a osobnosti působící v Uble
 
Šimek, Jan -  ( narozen 1862 ) řezbář, figuralista, autor mnoha dřevěných figurek uložených v muzeích. Reprodukce jeho figurek doprovázejí výtvarně knihu Pohádky z Moravy
 

 
Šimek, Josef - ( narozen 1929 ), po studiích působil v Praze. Svá díla, většinou s použitím materiálu dřeva a kamene vystavoval jak u nás, tak také v Itálii.
 

 
Imrýšek, Gustav - v Uble působil ( v letech 1930 - 1933 ) jako učitel a bylo to jeho první učitelské místo. Učil pak ve Vizovicích, byl výborným muzejníkem, folkloristou, vlastivědným pracovníkem. Publikace Čertoviny z Valašska.
 

 
Jelínková, Zdeňka, PhDr. - folklorní sběratelka a etnografka. Sbírala a zapisovala zde v 50. letech 20. století lidové písně a tance. Na čtyři desítky originálních ubelských tanců a písní jí předtančili a předzpívali : Jiří Kovář ( narozen 1865 ), Marianna ( uváděna jako Anna ) Kovářová ( narozena 1868 ) a Terezie Kovářová ( narozena 1898 ). Publikováno ve sbírce Lidové tance na Vizovicku.
 

 
Štika, J., PhDr. -  bývalý dlouholetý ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Ubelské etnografické materiály používal i ve svých pracech.
 

 
Polajka - několik nápěvů i textů ubelských písní zařadil do svého repertoáru soubor Polajka , zejména zpěvačky E. Štiková a E. Porubová
 

 
Eliášová, Eva, Ing. - narozena v Uble ( 1958 - 2016), sběratelka folklorních příběhů a pohádek, žijící nyní ve Zlíně
Publikace:
  • Pověsti z Vizovických hor
  • Pohádky o Raraškoch
  • Pověsti a vyprávěnky ze Zlínska
  • Sbírka Pohádky, pověsti a vyprávěnky z Valašska
  • O kouzelných studánkách a zbojnických pokladech
  • CD: O raráškoch
  • CD: Pověsti ze Zlínska I a II
  • účast ve sborníku : Pohádky z Moravy
  • účast ve sborníku : Pověsti a balady z Valašska, Hané a Slovácka
 

 
Zelinský, Miroslav, Doc. PhDr. - autor rozhlasových literárních pořadů a překladatel zejména ze slovenštiny, český literární historik, publicista, překladatel a kulturní pracovník. Napsal knihu "Texty a obrazy", Přeložil knihu Petera Uličného: "O cestách, které nevedou do Říma" (kniha o Mariánu Vargovi), knihu Petera Pišťánka : "Muzika", knihu Pavla Velikovského "Poslední kůň Pompejí", a knihu Dušana Šimka "Maraton Juana Zabaly". Autorsky spolupracoval na Slovníku české prózy , dále spolupracoval na překladech knih Máriuse Kopcsayho, Dušana Taragela, Jany Beňkové a Pavola Rankova. Píše články a recenze do novin a časopisů a spolupracuje na rozhlasových pořadech. V současnosti žije v Uble, přednáší na několika našich i zahraničních univerzitách.